• Op Hemelvaartsdag, 30 mei wordt het 5e Vriendentoernooi gehouden.

    Dit eerste lustrum wordt afgesloten met een daverende avond met nationaal bekende artiesten.

    Voor informatie en toegangskaarten kunt u terecht bij Eef Kasteel of Jacob Haisch.