• SAMEN STERK
    AL BIJNA 90 JAAR LANG HOOFDSPONSOREN
    SAMEN STERK AL BIJNA 90 JAAR LANG SAMEN STERK AL BIJNA 90 JAAR LANG SAMEN STERK AL BIJNA 90 JAAR LANG SAMEN STERK AL BIJNA 90 JAAR LANG
  • Uit / Overschrijven

    Uitgangspunten

     

    1. U gaat een lidmaatschap aan voor de duur van een seizoen
    2. U bent contributie schuldig over het gehele lopende seizoen (juli t/m juni).
    3. Wilt u uw lidmaatschap beëindigen dan moet u dit voor het aflopen van het seizoen per email melden.

    Uitzonderingen

    We willen er duidelijk over zijn dat u dus in principe lid bent voor de duur van een seizoen en dus over die hele periode contributie verschuldigd bent. Er zijn echter ook bijzondere situaties die vragen om er specifiek naar te kijken. De statuten hebben het over ‘zwaarwichtige’ redenen. Het bestuur/jeugdkader zal deze situatie onderzoeken en tot een gewogen besluit komen. In het geval van een jeudlid zal het jeugdkader haar besluit aan het bestuur voorleggen. In deze exceptionele gevallen kan er vervolgens vanuit de club besloten worden het lidmaatschap en daarmee de contributie voortijdig te beëindigen. Als dit gebeurt in de periode voor de winterstop dan is de praktijk dat we de inschrijving beëindigen per 1 januari.  

    Procedure

    Hieronder volgen de officiële stappen die gelden binnen de MASV.

    Stap 1.   De ouder/verzorger/het seiniorlid stuurt een email naar Ledenadministratie@masv.nl met het verzoek van uitschrijving, met vermelding van de naam en geboortedatum van het lid en de gewenste uitschrijfdatum. In het geval van een vervroegde uitschrijving, motiveer waarom er vrijstelling verleend zou moeten worden, van het betalen van de volledige jaarcontributie.

    Stap 2.   Ligt de uitschrijfdatum aan het eind van het seizoen dan ontvangt de ouder/verzorger/het seniorlid binnen een week een bevestiging van uitschrijving van de ledenadministratie. Als de gewenste datum in het lopende seizoen ligt zal de jeugdcommissie/het bestuur de vraag in behandeling nemen en de ouder/verzorger/het seniorlid binnen twee weken per email op de hoogte stellen van de genomen beslissing.

    Stap 3.   Het kan natuurlijk zo zijn dat u het als ouder/verzorger/seniorlid niet eens bent met de beslissing, laat dat dan binnen een week na ontvangst van de genomen beslissing weten, via email naar Bestuur@masv.nl.

    Stap 4.   Binnen twee weken na ontvangst van de e-mail zal het hoofdbestuur een besluit nemen en de ouder/verzorger hierover informeren.