• AL 90 JAAR SAMEN STERK AL 90 JAAR SAMEN STERK
  • MASV wilt ieder lid een veilige omgeving bieden. Het jeugdbestuur heeft een protocol opgesteld voor haar leden om seksuele intimidatie en ongewenst gedrag te voorkomen.

    Via de knop hieronder kan het protocol worden ingezien.

    Protocol