• Minimaal één keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden en wel in de maand december.

  Via de onderstaande knop kan het concept verslag van de laatst gehouden ledenvergadering opgehaald worden.
  Tijdens de eerst volgende ledenvergadering, wordt het verslag ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

   De Algemene Leden Vergadering voor 2019 zal op donderdagavond 19 decemer in de kantine van MASV worden gehouden.

  Verslag

 • Dit jaar wordt de algemene ledenvergadering op donderdag 19 december vanaf 19:30 uur gehouden.

   

  De agenda kunt u via de onderstaande knop ophalen. Zoals u zult lezen worden er geen jaarstukken behandeld. Tijdens de vergadering zal u de reden daarvoor worden uitgelegd.

   

  Agenda