• Minimaal één keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden en wel in de maand december.

    Via de onderstaande knop kan het concept verslag van de laatst gehouden ledenvergdering opgehaald worden.
    Tijdens de eerst volgende ledenvergadering, wordt het verslag ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

     

    Verslag