• Ledenvergadering

    Minimaal één keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden en wel in de maand juni.

    Tijdens de eerst volgende ledenvergadering, wordt het verslag ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.