• Minimaal één keer per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden, de algemene ledenvergaderig, en wel in de maand juni.

    Via de knop hieronder kunt u het verslag van de laatste gehouden vergadring ophalen.

    Verslag ALV 19-12-2019

  • Eerst volgende vergadering

    Door de nieuwe maatregelen die begin november door de regering werden aangekondigd, om verspreiding van het covid-19 virus terug te dringen, is het niet mogelijk om de in december geplande algemene ledenvergadering in onze kantine of elders te houden.

    Zodra duidelijk is geworden wanneer de vergadering weer gehouden kan worden, zal het hestuur dit kenbaar maken.