• Minimaal één keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden en wel in de maand juni.

  Tijdens de eerst volgende ledenvergadering, wordt het verslag ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

  Via de knop hieronder kunt u het verslag al ophalen.

  Verslag ALV 19-12-2019

 • Onder voorbehoud dat de maatregelen tegen de bestrijding van het covid-19 virus dat toestaan, zal dit jaar de Algemene Leden Vegadering op donderdag 10 december 2020 worden gehouden.

  Via de knop hieronder kan de agenda worden opgehaald. 

  Agenda AVL 10-12-2020