• AL 90 JAAR SAMEN STERK AL 90 JAAR SAMEN STERK
 • Aannamebeleid vrijwilligers Jeugdteams
  Als vrijwilliger doet je het werk vrijwillig maar niet vrijblijvend. Het is belangrijk dat je dat wat je doet als vrijwilliger belangrijk en leuk vindt om te doen. Natuurlijk is het voor de club belangrijk dat de vrijwilligers die we aanstellen op een goede enthousiaste wijze hun rol in lijn met het beleid van de club kunnen vervullen. Omdat het jeugdvoetbal betreft zijn we extra scherp op of je echt past bij de club en bij de jeugd in het bijzonder. Veiligheid staat voorop: “we voetballen veilig of we voetballen niet”.

  • Iedere vrijwilliger van de MASV-jeugdafdeling krijgt een gesprek met iemand in ieder geval iemand van het jeugdkader.
  • Er wordt besproken in hoeverre iemand past bij onze vereniging. In de dialoog wordt samen met de kandidaat onderzocht in hoeverre zijn/haar capaciteiten, drijfveren, waarden en normen aansluiten bij die van de club en de verwachtingen ten aanzien van de vervulling van de rol.
  • Als er overeenstemming is over de wijze waarop de taak moet worden uitgevoerd dient iedere vrijwilliger vervolgens een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
  • Pas als er een VOG kan worden overlegd met een positieve uitslag wordt de vrijwilliger door het jeugdkader aangesteld voor de beoogde functie.
  • Vervolgens wordt de vrijwilliger wegwijs gemaakt in de organisatie en het gebruik van de materialen en kleding.
  • Daarna wordt de vrijwilliger aan het jeugdkader, het bestuur van de vereniging en het betreffende team voorgesteld, waarna de vrijwilliger met aan taak kan beginnen.
  • Iedere startende jeugdbeleider wordt de eerste weken begeleidt door de Technische Coordinator.